Σταύρος Τσαλούχος

Τηλ: +30 6972213841

e-mail: sravtsal@gmail.com

Νίκος Τσαλούχος

Τηλ: +30 6979936677

e-mail: nikos@ornamentals.gr

Ηρώ Τσαλούχου

Τηλ: +30 6945466069

e-mail: sales@houseofplants.gr

Δήμητρα Τουρκογεώργου 

Τηλ: +30 6975425127

e-mail: sales@houseofplants.gr